Tuzla Dil Kursu
3 Şubat 2021
Gebze Dil Kursu
3 Şubat 2021

Kadıköy Dil Kursu

GENEL İNGİLİZCE    (Kadıköy Dil Kursu)

Kadıköy Dil Kursu’nda “Communicative Approach” İletişimsel Yaklaşım ilkesinden hareket ederek hazırlanmış Genel İngilizce Eğitim Programlarımızda İngilizce dilinin tüm işlevlerinin etkili ve doğru kullanımı öğrencilerimize sistemli bir şekilde öğretilir.

İngilizce öğrenimine yeni bir boyut getiren, günümüzde TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavların temelinde yer alan ve artık tüm dünyada kullanılmaya başlanan blok sistemli eğitim programımız, deneyimli akademik kadromuzun pedagojik bilgi ve tecrübeleri ile öğrencilerimizin eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda özenle oluşturulmuştur.

Genel İngilizce Eğitim Programlarında dersler bir bütün halinde ilerlerken, İngilizce dil eğitiminin temel öğeleri olan dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme konuları blok sistemde ayrı ayrı ele alınır.

Her ünitede dersler ilginç, güncel ve yararlı konularla birlikte verilerek öğrencilerimizin derslere daha aktif katılımı sağlanır.

KadıköyDil Kursu’nda Genel İngilizce Eğitim Programları her biri 120 ders saatinden oluşan toplam 6 seviyeden oluşur ve 6 seviye toplamda 720 saatte tamamlanır.

Tüm seviyelerdeki eğitim programları öğrencilerin pedagojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. İlk dört seviye de Genel İngilizce, son iki seviye de ise akademik ağırlıklı Genel İngilizce eğitimi verilmektedir.

Seviyeler;

 • A1Beginner (Başlangıç)
 • A2Elementary (Temel)
 • B1Pre – Intermediate (Ön orta)
 • B2Intermediate (Orta)
 • C1Upper – Intermediate (Üst Orta)
 • C2Advanced (İleri)

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçiniz.

Kur bitirme süreleri haftalık ders yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Öğrencilerimiz 1 kuru hafta içi ve hafta sonu yapılan ders programlarına ve bu programların yoğunluğuna bağlı olarak 6 ile 15 hafta arasında değişen sürelerde bitirebilmektedirler.

Hafta içi sabah (ekstra yoğun), hafta içi öğleden sonra (ekonomik program), hafta içi akşam (yoğun), hafta sonu sabah ve hafta sonu öğleden sonra olmak üzere 5 farklı program uygulaması mevcuttur.

Hafta içi programlarına gelemeyen öğrenciler, hafta sonu uygulanan programlara gelebilirler. Bu programlar hafta içinden daha az yoğunlukta olsalar da, sağlıklı programlardır. Hafta sonu öğrencilerine mümkün oldukça hafta içi aktivitelerine de katılmaları tavsiye edilir.

Kadıköy Dil Kursu  pedagojik ve verimli olmadığından dolayı haftada 8 saatin altındaki programları uygulamaz.

Kadıköy Dil Kursu her seviye için sınıfta verdiği 120 saatlik eğitimi Kadıköy Dil Kursu HUB isimli dil eğitim laboratuvarlarındaki Online Eğitim Destek Programı (OEDP) ve diğer sınıf dışı aktivitelerle (konuşma, dinleme, yazma, gramer, workshop programları, online eğitimler, sinema vs gibi) desteklemektedir.

Sınıflar ayrıntılı bir seviye tespit sınavı sonucunda aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur.

Kadıköy Dil Kursu  eğitim programları içerisinde yer alan Genel İngilizce eğitimlerini alanlarında uzman anadili İngilizce olan yabancı eğitmenlerle vermektedir.

Eğitim Materyalleri

Kadıköy Dil Kursu’nda Genel İngilizce Eğitim Programlarında okutulan ders kitapları TEG PUBLICATIONS tarafından Kadıköy Dil Kursu’nun profesyonel öğretmen kadrosunun uzun yıllara dayanan deneyimi ile öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve güncel konular seçilerek hazırlanmıştır. Diğer eğitim programlarında ise eğitim direktörlüğümüzün özenle seçmiş olduğu kaliteli eğitim materyalleri kullanılmaktadır. Her eğitim programı için öğrencilerimize ders kitapları ÜCRETSİZ olarak verilmektedir.

Genel İngilizce Eğitim Programlarında materyal olarak TEG Publication yayınlarının Genel İngilizce serisi kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla TEG Publication tarafından hazırlanmış İngilizce hikaye kitapları bulunmaktadır.

 • Level 1 TEG Beginner 
 • Level 2 TEG Elementary
 • Level 3 TEG Pre-Intermediate
 • Level 4 TEG Intermediate
 • Level 5 TEG Upper Intermediate
 • Level 6 TEG Advanced

En sonda haftalık programlar yazılmış.

KUR BİLGİLERİ

1.)Başlangıç (Elementary) Düzeyi her dilin olduğu gibi İngilizce öğretiminin de en temel aşamasıdır. Başka bir deyişle, İngilizce ile tanışma ve buna bağlı olarak da İngiliz kültürünü anlamaya giriş yapmak demektir.

Kurulduğumuz 1977’den bu yana verdiğimiz öğretim ve buna bağlı olarak edindiğimiz deneyimlerin sonucu olarak biliyoruz ki, bir yabancı dili öğrenmek yalnızca sözcük (kelime) ezberlemek ve o dilin gramer (dilbilgisi) yapısını özümsemekten çok daha fazlasıdır. O dilin konuşulduğu toplumun kültürünü tanımak ve bu dili ona göre konuşmak demektir.

Bu nedenlerle Başlangıç (Elementary) düzeyindeki kişiler, gramere (dilbilgisi) boğulmadan temel zamanlar ile cümleler kurarken, gündelik konuşma kalıplarını öğrenip listening (dinleme-anlama) etkinlikleri ile desteklenerek günlük hayatta gereksinim

duyacakları İngilizceyi öğrenmeye başlamaktadırlar.

2.)Dil öğretiminde ikinci sırada yer alan Alt-Orta Düzey (Pre-Intermediate) öğretimi, öğrencinin temel İngilizce bilgisinin sağlamlaştırılarak kalıcı hale getirildiği aşama olarak bilinir.

Elementary düzeyinde edinilmiş olan gramer ve sözcük (kelime) bilgisinin genişletilmeye devam edildiği bu aşamada, günlük diyaloglarla zenginleştirilmiş İngilizce kazanımlar sizleri bekliyor olacak.

Daha ileri bir gramer bilgisi edinmenizle birlikte ana dili İngilizce olan kişilerle kısa ve sağlam cümleler kurarak samimi diyaloglar oluşturabilecek ve İngilizce konuşmaya başlamanın vereceği özgüveni kazanmaya başlayacaksınız.

Bu düzeyin en önemli kazanımlarından biri de, Kadıköy Dil Kursu öğrenim yabancı öğretmenlerin gündelik yaşamınıza girmesi ile İngilizceyi kullanma yetkinliğinizin hızla arttığını görmeniz olacaktır.

Konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amacı ile yapılan etkinlikler (aktivite çalışmaları) İngilizce öğrenmenizin yanı sıra İngiliz kültürünün de içine girmenizi sağlayacaktır.

3.)İngilizce öğrenmenin en önemli ve artık en keyifli düzeyi olan Intermediate düzey eğitimi sürecinde önceki iki düzeyde edindiğimiz gramer ve sözcük (kelime) altyapısını, tam anlamıyla pratiğe dökme şansını bulabileceğiz.

Gramer (dilbilgisi) öğretiminin de belli bir hızda devam etmesi ile beraber öğrencilerimiz özellikle yabancı öğretmenleri ve usta öğreticileri anlama ve onlarla konuşarak kendini ifade etme fırsatını bulacaktır. Kuracağınız diyaloglar çok daha çeşitli konular üzerinden ve çok daha uzun soluklu olacak, yazacağınız metinler ise daha ileri ve karmaşık gramer yapıları ile kurulan, sözcük (kelime) yönünden daha zenginleşmiş cümlelerden oluşacaktır.

Öyle ki; ilk iki düzeyde sıkça kullanmak durumunda olduğunuz 200-600 civarındaki sözcük sayımız bu program aşamasında 1000-1500’lere çıkacaktır. Bu sözcük sayısı, günlük diyaloglar ötesinde, sosyal, bilimsel ve akademik konulara da girerek cümle kurma ve yazma becerilerinizin aktif hale geçmesini sağlamak için yeterli olabilecektir.

Kısacası Kadıköy Dil Kursu’nda INTERMEDIATE LEVEL sonunda; “Ben İngilizce anlıyorum, konuşuyorum ve yazabiliyorum” diyebileceğiz.

4.) Bu düzey önceki 3 düzeydeki kazanımların konuşmaya ve yazıya en etkin şekilde döküldüğü bir düzeydir.

Dilbilgisi konularının sonuna gelindiği bu süreçte; akademik yazışmalar yapabilme, günlük konuşmaların ötesinde diyaloglar kurabilme ve dahası orta zorluktaki metinlerin çevirisini yapabilme bu düzeydeki öğrencilerimiz için hiç de zor olmayacaktır.

Dört temel dil becerisi olan OKUMA, DİNLEME, KONUŞMA ve YAZMA bu program aşamasında en etkili bir şekilde kullanılarak pekiştirilir ve geliştirilir. Öğrencinin dağarcığındaki İngilizce kelimelerin tamamını kullanarak konuşma ve yazma alıştırmaları yapması sağlanır.

Bu düzeyin sonunda öğrencinin İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmesinin yanında, akademik metinleri okuyup anlayabilme, ana dili İngilizce olan kişilerle telaffuz hatası yapmadan akıcı söyleşilere girebilme ve akademik düzeyde metinler yazabilme becerilerini kazanmış olması hedeflenmektedir.

5.) Kadıköy Dil Kursu’nda Genel İngilizce programının son aşaması olan ADVANCED LEVEL’da, dilin tüm gramer yapısına ve kurallarına hakim olmanız ve İngilizceyi akademik düzeyde kullanabilme seviyesine ulaşmanız hedeflenmektedir.

Tamamen yabancı öğretmenlerle eğitim göreceğiniz bu seviyede İngilizceyi artık günlük konuşma kalıplarından çıkararak akademik düzeyde metinler yazabilecek, duyduğunuz bir cümleyi anlayıp çevirisini yapabilecek ve akıcı bir şekilde konuşma becerisini en üst düzeye çıkaracaksınız.

İş ilanlarında “iyi derecede İngilizce bilen” kısım bu seviye sonunda oluşurken ülkemizdeki akademik dil seviyesini ölçen YDS ve uluslararası geçerliliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlara hazırlık aşaması bu seviye sonunda olmaktadır.

İngiliz dilini ve kültürünü tam anlamıyla özümsemiş olarak yolunuza devam edeceğiniz bu seviye sonunda amaç artık derdinizi anlatabilmek değil, derdinizi istediğiniz şekilde anlatabilmektir.

Kur sonunda, dile olan hakimiyetiniz sayesinde gerek iş dünyasında gerekse akademik alanda kendinizi artık tam anlamıyla İngilizce olarak ifade edebileceksiniz.

 

KADIKÖY YABANCI DİL KURSU

Genel İngilizce

Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’nı oluşturmuştur.

İngilizce yi kişisel gelişimine veya kariyerine somut bir katkı olarak eklemek isteyen herkes Genel İngilizce Eğitimlerimize katılabilir. Katılımcıların, İngilizce bilgisi, eğitim öncesinde Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş 5 yetkinlik üzerinden 6 seviyeyi ölçen Avrupa Dil Pasaportu aracılığı ile tespit edilir ve eğitim sonucunda kazanımlar Avrupa Dil Pasaportu üzerinden Öğrencilerimiz ve Öğretmenlerimiz tarafından birlikte değerlendirilir.

Fonksiyonel ve iletişimsel temele dayanan eğitim sistemimiz, İngilizceyi öğrencilerimizi sıkmadan, doğal ortamında öğretmeyi hedeflemektedir. Ayrıca eğitim, yardımcı materyaller ile desteklenerek dersler zevkli ve eğlendirici hale getirilir. Derslerde konuşma, konuşulanı anlama, okuma ve yazma becerileri geliştirilmekte, öğrenilenler, görsel ve işitsel yöntemler ile işlevsel hale getirilmektedir.

Uluslararası geçerliliği olan seviye sistemi üzerinden yapılan eğitimler Türk ve Ana Dili İngilizce olan yabancı öğretmenler rehberliğinde planlanmaktadır.

Kur süreleri, seçilen programların yoğunluğuna bağlı olarak 1 ay ile 3 ay arasında tamamlanmaktadır.

A1 (Elementary)

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzer temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.

A2 (Pre- Intermediate)

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

B1 (Intermediate)

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.

B2 (Upper Intermediate)

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

C1 (Advanced)

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C2 (Proficient)

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.

 

Call Now Button
× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?